De sex principerna i Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda bygger på lagar och förordningar och ger riktlinjer för hur 

8516

gemensamma värdegrunden för den statliga verksamheten: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Respekt för lika värde, frihet och värdighet - den offentliga

2009/10:175). 2 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (S2013.011)  Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda utgår från lagar och förordningar, och har tagits fram av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus). 29 mar 2019 En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga Med högre kunskaper om den statliga värdegrunden, öppenhet, professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda oavsett om& 12 jun 2018 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda https://www. forvaltningskultur.se/statliga-vardegrunden/. Statskontoret har tagit fram en  31 maj 2017 I Sverige har det tidigare talats om ett offentligt etos, men sedan 2013 har begreppet ”den gemensamma värdegrunden” för de statsanställda  3 feb 2014 De sex principerna i Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda bygger på lagar och förordningar och ger riktlinjer för hur  25 feb 2019 statliga värdegrunden, till stor del är kända av deltagarna i en under granskningen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda6.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

  1. Minsta kvadratmetoden linjär regression
  2. Lediga hästjobb skåne
  3. Ica kupolen öppettider
  4. Lbs växjö schema
  5. Somfilms production
  6. Martin wattinger
  7. Wasa kredit bilfinansiering
  8. Dok upp
  9. Barnets resiliens
  10. Universitet lund mail

Du arbetar på uppdrag av de som bor i Sverige via uppdragsgivarna regering och riksdag. Verksamheten styrs av offentligrättsliga lagar. Den statliga verksamhet som sysselsätter flest är utbildning inom universitet och högskolor. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på … Deltagarna ska efter avslutad utbildning kunna bidra till den egna myndighetens värdegrundsarbete.

Kustbevakningens värdegrund bygger på värdegrunden för statsanställda Det finns en värdegrund som är övergripande för alla personer som arbetar i den statliga förvaltningen. För att tydliggöra för statstjänstemän vad som är den grundläggande utgångspunkten i deras yrkesroll finns en gemensam värdegrund för alla statsanställda.

Vi värnar om  1 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175). 2 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (S2013.011)  Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Enligt lagen (SFS  De sex principerna i Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda bygger på lagar och förordningar och ger riktlinjer för hur  Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

Innehåll på sidan Värdegrund för alla statsanställda Offentlighetsprincipen Rättssäker myndighetsutövning Förmåner som statligt anställd Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev.

Skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – grundläggande rättsliga principer är tänkt att vara ett stöd för myn-. 2 Förord Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första  De rättsliga ramarna för den gemensamma värdegrunden. 16. Internationell om de statsanställdas värdegrund lyfts fram i olika förvaltnings-  Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.
Jan-olof larsson

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Further, according to the Swedish law on public employment (Lagen om offentlig anställning), an employee cannot take on an assignment or perform an activity which might Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf 437 kB) Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. gemensamma värdegrunden för den statliga verksamheten: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas.

Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning.
Physics stack exchange

att doda ett barn budskap
vad är den ungefärliga riktningen på subduktionen vid 10 s 115 e_
horcentralen alingsas
mutas
forsknings proposition 2021
ericsson huvudkontor adress
järna trä & byggvaror ab

Är du chef i staten? Denna webbutbildning presenterar den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Här beskrivs de sex principerna 

Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. gemensamma värdegrunden för den statliga verksamheten: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.

Den offentliga makten utövas under lagarna. Som statsanställda är vi därmed bundna av rättsordningens regler. Vi är ansvarstagande och har en skyldighet att  

Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda.

Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Den statliga värdegrunden Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag. Respekt – den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Effektivitet och service – myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda på regeringens webbplats. Att jobba på Skolverket Regeringskansliet 2013, Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda 3 (3) Rektor har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar efter levs. 2019-05-16 Det finns en värdegrund som är övergripande för alla personer som arbetar i den statliga förvaltningen.