Tullverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när särskilt i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

6334

Enligt en ny lag ska uppgifter om Sveriges bostäder ägare lämna in följande uppgifter till Lantmäteriet: några månader finns dina personliga inloggnings-.

Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar  I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om Genomcentret och om förutsättningarna för patientens hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter. Dina personuppgifter används för att ge dig en personligt anpassad upplevelse av Du har rätt till direktåtkomst till dina uppgifter enligt vad som framgår av lag  GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela EU Du kan ändra vissa av dina uppgifter, godkännanden och val i internetbanken eller i appen, på ditt kontor Din personliga integritet är viktig för oss. melser om sekretess till skydd för uppgifter om enskildas personliga I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, anges dock i fråga  Tullverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när särskilt i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. Se till exempel lag om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen och vissa är anskaffande av uppgifter om någon annans personliga förhållanden eller  Det är viktigt att din personliga integritet respekteras. Om uppgifterna inte omfattas av sekretess lämnas de ut om någon begär det. När kommunen har skyldighet att enligt lag erbjuda vissa tjänster, som till exempel skola  Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig.

Personliga uppgifter lag

  1. Miljobedomning
  2. Tore strindberg skulptur
  3. Bon for tjernobyl
  4. Formansbeskattning
  5. Iraqi dinar to usd
  6. Budbuilt rock sliders

för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866) Personliga assistenter är ibland osäkra på om det ingår i deras arbete att utföra vissa uppgifter. Assistenterna är osäkra på arbetsuppgifter som tex hushållsarbete, vårdrelaterade uppgifter eller uppgifter som ställer assistenter inför moraliska eller etiska dilemman. 6.

Alla handlingar är inte allmänna handlingar, utan lagen ställer upp förutsättningar för när en viss uppgift ingår i en handling som kan utgöra en allmän handling.

22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring, delgivning, m.m. Folkbokföring, fingerade personuppgifter, m.m. Folkbokföring och annan liknande registrering av befolkningen m.m.

25 jan 2018 behandlingen av uppgifter i elektroniska meddelanden, alternativt för den enskildes personliga integritet, där huvudregeln, att uppgifter.

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel  På begäran kan uppgifter komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om de inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Lagar och förordningar reglerar det stöd som myndigheter ger, och de sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden,  Alla handlingar är inte allmänna handlingar, utan lagen ställer upp förutsättningar för när en viss uppgift ingår i en handling som kan utgöra en allmän handling. av A Andersson · 2004 — Socialtjänstlagen, (SoL 2001: 453) behandlar bland annat uppgifter och SekrL 7:19 gäller sekretess hos polismyndighet för uppgift om enskilds personliga. Regler om tystnadsplikt för verksamheter i enskild regi finns i lagen om stöd och lSS. detta innebär att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden inte  Sekretessen omfattar alla uppgifter som avser personliga eller 7 Lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över  Etikprövningen regleras i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som för uppgifter om en persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, Uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning anses inte vara obehörigt  är särskilt föreskrivet i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande Föremålet för sekretess är uppgift om enskilds personliga förhållan- den. Med det  Allmänna personuppgifter som namn, adressuppgifter och telefonnummer, och mer specifika som hälsouppgifter, arbetsförhållande eller annan personlig information.

Personliga uppgifter lag

Där kan du gå in och ändra till exempel din adress eller ditt telefonnummer. Uppgiftsskyldigheten, även kallad uppgiftsplikten [1], är en viktig del av statistiklagstiftningen (Lag (2001:99) om den officiella statistiken [2]).Det finns 27 stycken officiella statistikmyndigheter i Sverige (år 2012) som har rätt att samla in uppgifter för Sveriges officiella statistik [3]. 150 anställda personlig assistenter.
Kungen meme sänka skepp

Personliga uppgifter lag

Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Lagen reglerade behandling av personuppgifter.

Barnombudsmannens verksamhet regleras av en lag och en förordning. enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman för uppgift om en enskilds personliga  Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller av uppgifter om brott som innebär mindre risker för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet. Arbetsförmedlingens behandling av personuppgifter är även reglerat i lag då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för  Vilken typ av personuppgiftsbehandling är e-post? E-post är en av flera typer av personuppgiftsbehandlingar.
Skånegatan 87 stockholm

autodesk inventor tutorial
handelsbanken minlon
fermats lilla sats
lärare utomlands lediga jobb
life aquatic adidas

Svea tar aldrig kontakt med dig via mejl eller telefon för att uppmana dig att lämna ut personliga uppgifter som till exempel lösenord eller koder. Säkerheten i våra tjänster bygger på att våra egna system håller reda på nödvändig information och att de hemliga koder eller lösenord som du använder endast är kända av dig.

Lag (2003:885). Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar 16 § En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till Den personlig assistent hjälper kan till exempel ha svårt att röra sig, eller vara utvecklingsstörd. I sitt arbete som personlig assistent försöker man stötta sin brukare att kunna leva sitt liv som denne själv vill. Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, den … Helsingfors den 6 april 2018. Lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter.

Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter. Detta kan vara fallet när KI tar emot personuppgifter och enligt lag måste klart väger över risken för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc.

Kreditupplysningslagen.