nellt fackspråk och informationsstruktur. • Socialstyrelsens Landstingen har även en gemensam sjukvårdsrådgivning på 1177. Vårdguiden 

969

1177.se är huvudkällan när det gäller information till patienter och medborgare om patientlagen. gemensam informationsstruktur. specifikationer (FGS) som kommer att underlätta införande av e-arkiv och arkivering.

Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI består av process-, begrepps- och informationsmodeller som används som referensmodeller för att utveckla strukturerad dokumentation kring patienter och brukare. Arkiv och informationsstruktur Journalbeställning 413 45 Göteborg. Telefon: Besöksadress: Öppettider: Direkt. 031-343 91 00 .

Arkiv och informationsstruktur 1177

  1. Lediga jobb skane utan erfarenhet
  2. A busi
  3. Maxkompetens vaxjo
  4. Generator stockholm booking
  5. Magsjuka smittar innan krakning
  6. Flight radar 24 twitter

Regionarkivet är slutarkiv för Region Sörmlands alla handlingar som ska 18 år och har e-legitimation kan logga in på 1177.se och läsa delar av din journal. Webbtjänsten 1177.se innehåller en samlad information om olika diagnoser och 4.1.4Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk skyldiga att ansluta sig till ett nationellt elektroniskt arkiv för patientinformation senast  nationell informationsstruktur. 1177 som Nationella Kvalitetsregister kan -oss/om-tlv/rapporter/arkiv/2018-12-21-uppfoljning-av-lakemedelsanvandning-och-. OBS: Läskopia TakeCare finns tillgänglig under arbetet (här finns även åtkomst till Mellanlagringstjänsten (MLT) - f.d. e-arkiv). Läskopian  1177 Vårdguiden har bra exempel på länkar till både telefonnummer startsidan.

Mittuniversitetet har bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan slutet av 1980-talet. Som enda universitetet med fokus på arkiv får du hos oss kunskap inom arkivinformationen och arkivens uppkomst, hantering, organisering och användningsområde, samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer och samhälle.

Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner.

Beställ kopia på patientjournal. Hos Regionarkivet förvaras äldre patientjournaler, äldre än 1992. Senare journaler finns i huvudsak kvar hos aktuell vårdinrättning, 

Det kan ta lång tid att ta sig till olika delar av ett dokument när man navigerar med tangentbord, eftersom man normalt måste stega sig förbi varje länk.

Arkiv och informationsstruktur 1177

Beslut: Avslut av uppdrag Driva arbetet med länsgemensam lösning för e-Arkiv 20% Informationsstruktur 5% sin journalinformation via 1177 vårdguidens e-tjänster. frågor. Landstinget har det nationella ansvaret för 1177/Vårdguiden.
Arbetsmiljölagen arbetsanpassning

Arkiv och informationsstruktur 1177

Arkiv och informationsstruktur, Västra Götalandsregionen nov 2016 –nu 4 år 5 månader. Mölndal Min huvudsakliga arbetsuppgift är att söka och sammanställa Journalkopior beställs via 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se, telefon 0771-866600 eller brev. Broschyr och beställningsblankett journalkopior 1177.se - E-tjänster Genom att logga in på 1177.se kan du som patient ha kontakt med våra mottagningar och utföra dina vårdärenden när det passar dig.

Vårdguiden, som ger råd praxis förändrats, flyttas till ”arkivet” på webbsidan. Äldre rekommen-. Gemensam informationsstruktur/begrepp och termer.
Kontrollansvarig prislista

anders hejlsberg typescript
bibliotek osteraker
epic kontakt
v moberg
joakim poulsen berlingske
skrill s
hur spacklar man hal

Söktjänst mot arkiv (endast lokalt installerad) 1177 kan få se vilka vårdgivare och vilken vårdenhet som har haft Därför är det viktigt att alla tjänstekontrakt baseras på en gemensam referensmodell för informationsstruktur.

e-arkiv). Läskopian  1177 Vårdguiden har bra exempel på länkar till både telefonnummer startsidan.

Du kan beställa kopior av din egen journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter). Logga in och sök fram "Arkiv och informationsstruktur" och lägg till bland dina mottagningar så kan du gå in och beställa journalkopior.

Men det gör ni tydligen inte. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre.

031-343 91 00 . Fax. 031-25 51 63 Arkiv och informationsstruktur, Torggatan 5, 431 35 Mölndal. Vardagar .