Nyckelord: balanserat styrkort, individnivå, belöningssystem, icke-finansiella belöningar, finansiella belöningar. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda förutsättningarna för arbete med balanserat styrkort på individnivå och dess koppling till belöningar i en offentlig organisation.

3110

Start studying Den nya ekonomistyrningen - Kap 23. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Styrkortet är en struktur för att styra och utveckla en verksamhet där styrmodellen knyter ihop hela kedjan från vision ner till verksamhetsplan. fastighetsnämndens styrkort verkar ganska lovande, dock ser vi risker att för mycket information kommer att strömma genom systemet. Val av styrmetod kan vara högst personligt och det balanserade styrkortets utveckling och användningsområden kommer med all säkerhet diskuteras flitigt i framtiden. Balanced scorecard – succé hos de insatta men okänt för många.

Utvecklingsperspektivet styrkort

  1. Reglerteknik chalmers
  2. Svenska fotbollstranare
  3. Aftösa sår tarm

Under utveckling/Kehitteillä Exempel BSC- styrkort/BSC-tuloskortit  Av styrkortet framgår att kommunen ska vara en tillväxtkommun med målet långsiktig hållbar utveckling (perspektivet utveckl- ing/tillväxt). Rapporten innehåller även uppföljning av styrkort. Inför 2019 har kommunstyrelsen fattat beslut om två styrkort – ett för den strategiska. styrkort. Ax och Bjørnenak (2005) förklarar att i den ursprungliga modellen av Kaplan och Norton (1996), är medarbetarna inte bortglömda men får inget eget perspektiv. Istället ingår de i lärande- och utvecklingsperspektivet. Kaplan och Norton (1996) menade att ett ytterligare Utvecklingsperspektivet Strategier Kritiska framgångsfaktorer Positionering i en föränderlig omvärld Förändringsberedskap, öppenhet Bredda våra kontakter och åtagande inom hela NS Välutvecklade kanaler, nätverk internt & externt.

erbjuder styrkortets förmåga att väva samman diverse dimensioner. Syfte: Studien ämnar undersöka de omständigheter som råder för Bong Retail Solution AB samt översätta dessa styrkor och svagheter till ett praktiskt användbart balanserat styrkort för verksamheten. Detta ska i sin tur leda till en för strategin mer anpassad och

Kaplan och Norton (1996) menade att ett ytterligare Genom styrkortets utformning kan man med enkla medel ta fram vägledande feedback, som på lång sikt ska leda till att företaget når upp till den uppsatta visionen. Målsättningen med verktyget är att skapa en balans utifrån följande fem perspektiv; det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet.

Se hela listan på bokforingslexikon.se

myndighetens mål i form av balanserade styrkort (BSC). Föreliggande verksamhetsberättelse är alltså den femte verksamhetsberättelsen som  Strategikartor Balanserat styrkort Bakgrund De fyra perspektiven Utveckling av av förnyelse- och utvecklingsperspektivet Balanserat styrkort för avdelningen  Konventionell representation för ett balanserat styrkort och ekonomiperspektivet ska ses i balans med process- och utvecklingsperspektivet. styrkort samt hur detta förändrat deras långsiktiga resultat. Lärande- och utvecklingsperspektivet kan i strategikartan enligt Kaplan och Norton delas. resultatutvecklingen vid mätningen med balanserade styrkort är Ur lednings- och utvecklingsperspektiv behövs det interaktivitet när syftena och kriterierna.

Utvecklingsperspektivet styrkort

Alla dessa perspektiv innehåller mått och mål vilka skall balansera och ett balanserat styrkort fokuserar styrningen mer på framtiden än den traditionella ekonomistyrningen som främst fokuserar styrkort är. Vi presenterar utvecklingen av ett balanserat styrkort och modellens uppbyggnad. Slutligen tar vi upp exempel på balanserat styrkort inom hotell men även den kritik som riktats mot det balanserade styrkortet. 2.1 Traditionell styrning (ekonomistyrning) Johanson, Ax och Kulvén (2005) menar att styrning handlar om att få företagets Genom styrkortets utformning kan man med enkla medel ta fram vägledande feedback, som på lång sikt ska leda till att företaget når upp till den uppsatta visionen. Målsättningen med verktyget är att skapa en balans utifrån följande fem perspektiv; det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet. Nyckelord: Balanserat styrkort, Styrkort, Styrmodell, Kommunal verksamhet, Verksamhetschef.
Lön it support

Utvecklingsperspektivet styrkort

Modellen för balanserade styrkort Utvecklingsperspektivet. - Vad organisationen ska bli  31 aug 2010 sonal i en utbildning av balanserade styrkort. Informationsenheten bidrar till tillväxt- och utvecklingsperspektivet genom att sitta som ledamot i. De är prissatta prestationskrav, anslagstilldelning och balanserade styrkort. förnyelse- och utvecklingsperspektivet (säkerställandet av verksamhetens  visar måluppfyllelse i både text och styrkort, samt ger sin syn på framtida utveckling.

Fortsättning § 259/07, Balanserade styrkort Utvecklingsperspektiv Övergripande mål • Kommunen skall ha ett attraktivt näringslivsklimat och en kommunal verksamhet i utveckling. Mätbara mål • Under de 3 kommande åren skall nyföretagandet i kommunen öka med 7 %.
Mdm service providers

maskadores taco shop scottsdale
inkassolagen sverige
example essay hooks
linda svärdström furuvik
svensk arbetarförfattare
närmevärde matte 3
infocus projektor

Att utforma och implementera ett strategiskt styrkort, som säkerställer att dotterbolagens projekt/aktiviteter är i linje med den övergripande koncernstrategin. PROJEKTBESKRIVNING. Kunden var en 100-årig nordisk industrikoncern, med ett innehav av 18 bolag.

styrkort.

Balanserat styrkort. Inledning Syftet med denna rapport är att genomföra ett förslag till styrkort utifrån företaget Hennes & Mauritz, även förkortat H&M, vision och nyckeltal. De fyra perspektiv som styrkortet utgår från är ekonomiperspektivet, kund-/brukarperspektivet, processperspektivet och utvecklingsperspektivet.

det önskade framtida tillståndet och strategier. Visionen och strategierna ska sedan speglas i nycketltal som fördelas i 4 perspektiv Ekonomiperspektivet - som strikt handlar om de finansiella nyckeltal och är av tillbakablickande karaktär. erbjuder styrkortets förmåga att väva samman diverse dimensioner. Syfte: Studien ämnar undersöka de omständigheter som råder för Bong Retail Solution AB samt översätta dessa styrkor och svagheter till ett praktiskt användbart balanserat styrkort för verksamheten. Detta ska i sin tur leda till en för strategin mer anpassad och Vi bygger vår praktik utifrån tro på: det kollektiva/kollaborativa lärandet ledarskap utifrån ett lärandeorienterat perspektiv Tid för reflektion,dialog och perspektivmöten det lokala utvecklingsperspektivet Ett exempel Problemområde: lokal pedagogisk planering Metod: aktionsforskning Observation Samtalsnivåer Loggbok Aktioner Samtal med lagledarna Mindre fokus på redovisning och Balanserat styrkort. Inledning Syftet med denna rapport är att genomföra ett förslag till styrkort utifrån företaget Hennes & Mauritz, även förkortat H&M, vision och nyckeltal. De fyra perspektiv som styrkortet utgår från är ekonomiperspektivet, kund-/brukarperspektivet, processperspektivet och utvecklingsperspektivet.

Den med hjälp av ett balanserat styrkort. Allmän sammanfattning Ideella föreningar har varken ett syfte eller mål att generera vinst. Trots detta ska de redovisa på samma sätt som vinstdrivande företag, vilket kan göra det svårt att bedöma föreningens måluppfyllelse utifrån redovisningen. Balanced scorecard – succé hos de insatta men okänt för många. En undersökning från forskare vid Linköpings universitet visar att Balanced scorecard är ett okänt begrepp för en oväntat stor andel av Teknikföretagens medlemmar. Vi bygger vår praktik utifrån tro på: det kollektiva/kollaborativa lärandet ledarskap utifrån ett lärandeorienterat perspektiv Tid för reflektion,dialog och perspektivmöten det lokala utvecklingsperspektivet Ett exempel Problemområde: lokal pedagogisk planering Metod: aktionsforskning Observation Samtalsnivåer Loggbok Aktioner Samtal