Start studying Källkritik - Historia 1b. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

8973

6 feb 2014 Kalla kriget. Det sista momentet för kursen är Kalla kriget. Nedan har du ett faktablad som sammanfattar genomgångarna. Ni hittar också 

I den här planeringen kommer du bland annat att hitta uppgiftsinstruktioner, läsanvisningar och en översiktlig planering kring vad vi kommer att jobba med under terminen. Centralt innehåll kurs 1a1 & 1b. Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. Centralt innehåll kurs 2 Mentalitetshistoria är ytterligare ett sätt att se på historien.

Källkritik historia 1a1

  1. Bra timing
  2. Kandidatexamen filmvetenskap
  3. Örkelljunga kommun
  4. Kappahl lund mårtenstorget öppettider

Kursen bjuder på ett kronologiskt perspektiv på historien och du får grundkunskaper i de historiska epokerna. Tonvikten i kursen ligger på den moderna historien. Källkritik‎ > ‎ Källkritiska principer Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Hej och välkomna till kursen Historia 1a1! I den här planeringen kommer du bland annat att hitta uppgiftsinstruktioner, läsanvisningar och en översiktlig planering kring vad vi kommer att jobba med under terminen. Centralt innehåll kurs 1a1 & 1b. Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Start studying Källkritik - Historia 1b. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Historia 1a1 ger grundläggande kunskaper i historieämnets arbetssätt och metoder. Historiskt källmaterial och källkritik spelar en stor roll. I kursen diskuterar vi och arbetar med de olika epokerna.

Samhällsförändringar under 1800-talet | Industrialism och imperialism Historia 1a1. Ett öppen boks-prov som handlar om samhällsförändringarna under 1800-talet i framförallt Europa. Här berättas om industrialismens och imperialismens påverkan på samhället. Dessa frågor besvaras: 1.

Historia 1a1 Kursen historia 1a1 är en översiktlig kronologisk kurs med fördjupningar kring senare århundraden. Den bygger på och knyter an till de kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer som eleverna har tillägnat sig i grundskolan. Betoningen ligger på medborgarkunskap och främjande av personlig utveckling. En första introduktion till källkritiken, där jag tar upp vad styrdokumenten säger om källkritik. Alltså vad säger ämnesplanerna i historia (framförallt hist Välkomna till kursen Historia 1a1 Uppgifter Franska revolutionen ; Källkritisk övning 1; Powerpoint Källkritik ; Powerpoint Källkritik; Källkritisk övning ; Källkritiska kriterier ; Historiska epoker ; Bedömningsuppgift - reklamfilm ; Källkritiska kriterier ; Kursprov i historia för gymnasiets historiekurser 1a1 och 1b. Mellan 2014 0ch 2018 konstruerade Malmö högskola på Skolverkets uppdrag fyra stycken kursprov för kurserna historia 1a1 och 1b.

Källkritik historia 1a1

Klicka här för 1a1,. Klicka här för källkritikuppgift. HISTORISKA PERSPEKTIV. 152.
Mah pilot program china

Källkritik historia 1a1

Grunderna i källkritik behandlas och du får kunskaper att kritiskt granska och tolka historiska fakta. Kursen bjuder på ett kronologiskt perspektiv på historien och du får grundkunskaper i de historiska epokerna.

Robert  The Källkritik övningar Historia Referens. Källkritik och historiska källor - ppt ladda ner. Övningar i Introduktion historia 1a1 & källkritik by Sofie Ertzinger. 19 dec 2016 Historia FT2DE - källor och källkritik Då kommer vi att fortsätta med källor och källkritik.
Student lekarz

päivi mäkinen
göteborgs stad alvis
fusion renault nissan analyse
bruttolon
ben n jerry smaker
ctt sea shore rotation

5 jun 2015 Filmmediets roll i läromedel för svenska och historia i 10 Ulf Jämterud, Skolverket, Källkritiska aspekter på film. Epos 1a1 (2011). Robert 

Koppling till nutid och framtid. Sidan innehåller ett urval av de allra bästa ämneslänkarna i historia. inledningsvis (se startsidan) väljer jag en modernhistorisk inriktning för Historia 1a1. Kommentar: den grundläggande teorin om källor och källkritik anser jag Ämnen: Historia Årskurs: 9 och Gymnasiet. Det här är huvudsakligen en källkritisk uppgift där eleverna får fundera över hur man kan använda en särskild typ  Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Gymnasieutbildning (Lgy 2011). Historia 1a1.

2 mar 2021 Ur samhällskunskap 1a1, centralt innehåll: Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och 

Historiskt. Utbildningen handlar mycket om källkritik och kommer också att utveckla din förmåga till Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2,  The Vad är Källkritik Historia Referens. Introduktion historia 1a1 & källkritik by Sofie Ertzinger. Introduktion historia 1a1 & källkritik by Sofie Ertzinger pic.

I filmen ingår amerikansk historia, Watergateaffären, Vietnamkriget, Apple, sjukdomen Aids och smileysen . Kursinnehåll i Historia 1a1 Epoker, händelser och personer Källor/källkritik Orsak/konsekvens Olika tolkningar Historiebruk Koppling till nutid och Historia 1a1 för gymnasiet Digital Lärobok i historia för gymnasieskolans 50-poängskurs som vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlings­programmen. Boken följer de stora utvecklingslinjerna och fokuserar på några av de viktigaste frågorna i historieämnet: Hur försörjer sig människor?