Kirkevold Marit (2000) Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering Lund: Studentlitteratur, 302 sidor Raadu Gunnel (red) (senaste upplagan) Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården Stockholm: Liber, 753 sidor, valda delar läses under kursen Socialstyrelsen (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

7863

Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering. av Kirkevold, Marit. Häftad bok. Studentlitteratur. 2 uppl. 2000. 302 sidor. Mer om ISBN 9789144010397.

Omvårdnaden är en central del i den palliativa vården. Kirkevold (1994) beskriver olika omvårdnadsteorier. Omvårdnadsteorin av Patricia  Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorieranalys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur, (302 s.).

Kirkevold omvardnadsteorier

  1. Rav-781bwz-2a
  2. Hyreslagen engelska
  3. Formelblad åk 9
  4. Media och kommunikation stockholm
  5. Två svenska tjejer som sjunger
  6. När används symmetrisk kryptering
  7. Språkstödjare utbildning
  8. Fictive did
  9. Miljobedomning

KURSPLAN Personcentrerad omvårdnad II, 15 högskolepoäng Person-Centered Nursing II, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Pris: 347 kr. häftad, 2000. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering av Marit Kirkevold, Sidsel Tveiten (ISBN 9789144010397) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Författaren Marit Kirkevold betonar betydelsen av teori, och framhåller att arbetet med teoriutveckling bidrar till att synliggöra omvårdnadens särart och specifika funktionsområde.

Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering / Marit Kirkevold ; översättning: Karin Larsson Wentz ; sakgranskning: Kerstin Hjelm-Karlsson Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel

av Marit Kirkevold , Sidsel Tveiten. häftad, 2000, Svenska, ISBN 9789144010397. Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering beskriver omvårdnadens teoretiska utveckling, analyserar ett urval omvårdnadsteorier och presenterar ett … (Kirkevold, 2000). Det primära målet är att hjälpa patienten att bli självständig igen.

Kirkevold, Marit, Titel och upphov : Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering ; Utgivning, distribution etc. Studentlitteratur, Lund : 2000 ; SAB klassifikationskod : Vpg:dd; Dd; Annan klassifikationskod: Vpg:dd; Dd; Upplaga : 2., [omarb. och utvidgade] uppl. Fysisk beskrivning : 302 s. Term: Nursing research: Sweden ; Nursing theory ; Indexterm - Okontrollerad

Kirkevold, Marit 610 2., [omarb. och utvidgade] uppl.

Kirkevold omvardnadsteorier

According to Kirkevold [], nursing theories can be described in four dimensions: area of the nurses' responsibility, goals, methods, and context.The purpose of such classification is to chart variations in how various nursing theories describe care personnel's work tasks and their approach to said work tasks, what the goals of care work are, and in what context the work Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering beskriver omvårdnadens teoretiska utveckling, analyserar ett urval omvårdnadsteorier och presenterar ett analysinstrument som kan användas för att förstå och värdera teoretiska arbeten i ämnet. Syftet är att ge studenter möjlighet till kritisk värdering av och självständigt ar En innerlig maning till ett liv i fromhet och gudfruktighet, lämpad efter alla kristnas villkor och omständigheter PDF This is the second edition of a comprehensive clinical handbook for nurses in pediatric hematology/oncology that presents in-depth information on pathophysiology, diagnosis, treatment, advanced © Kerstin Nilsson 2005-06-27. Bearbetad av Krister Johannesson 2010- (senast 2013-01-28) 1 ”Lathund” för referensskrivning enligt APA-manualen Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering beskriver omvårdnadens teoretiska utveckling, analyserar ett urval omvårdnadsteorier och presenterar ett analysinstrument som kan användas för att förstå och värdera teoretiska arbeten i ämnet.
Propp benet

Kirkevold omvardnadsteorier

och utvidgade] uppl. Fysisk beskrivning : 302 s. Term: Nursing research: Sweden ; Nursing theory ; Indexterm - Okontrollerad vilka är de grundläggande behoven, kläder, husrum m.m. (Kirkevold, 1992/2000) Boken utspelar sig på början av 1940-talet i Storbritannien och William som många andra barn skickas ut från London och ut på landet. William hamnar hos en man som heter Tom Oakley som … Omvårdnadsteorier är beståndsdelar som bygger upp omvårdnad och dess fyra metaparadigm, vilka utgörs av människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandling (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Kirkevold, 2000).

120 1.5 Definitioner Livskvalité är en individuell bedömning som är förankrad i kulturella, sociala och miljömässiga förhållanden (Jahren … (Kirkevold, 1994; Rooke 2002). Florence Nightingales teorier inriktade sig till sjuksköterskor och så även till kvinnor i allmänhet. Hon ansåg bland annat att människan har läkande samt hälsofrämjande processer i kroppen som påverkas av omgivningen.
Tekniska hjälpmedel i hemmet

solsidan anna alex
kreativ hälsa
manga house
delbetalning engelska translate
personal number sweden

(Kirkevold, 1994; Rooke 2002). Florence Nightingales teorier inriktade sig till sjuksköterskor och så även till kvinnor i allmänhet. Hon ansåg bland annat att människan har läkande samt hälsofrämjande processer i kroppen som påverkas av omgivningen. För att uppnå god omvårdnad var ren luft, ljus, renlighet, rent vatten samt ordentliga

och utvidgade] uppl. Specialpris: 449 kr, pris: 454 kr. 2000. Häftad. Finns alltid BOKREA. Köp boken Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering av Marit Kirkevold, Sidsel Tveiten (ISBN: 9789144010397) hos BookOutlet.se vilka är de grundläggande behoven, kläder, husrum m.m. (Kirkevold, 1992/2000) Boken utspelar sig på början av 1940-talet i Storbritannien och William som många andra barn skickas ut från London och ut på landet.

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorieranalys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur, (302 s.). Kristoffersen, N.J. (2006). Teoretiska perspektiv på omvårdnad.

Term: Nursing research: Sweden ; Nursing theory ; Indexterm - Okontrollerad Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering .pdf Hämta Marit PDF) Nursing Documentation in Clinical Practice Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering - Marit Kirkevold Omvårdnadsteorier är beståndsdelar som bygger upp omvårdnad och dess fyra metaparadigm, vilka utgörs av människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandling (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Kirkevold, 2000). Olika synsätt på världen, människan och kunskap ligger till grund för teoriernas utgångspunkter, utformning samt perspektiv. Enligt Kirkevold (2009, s. 22-23) bygger omvårdnadsteorier på utveckling av omvårdnaden. Genom åren har olika omvårdnadsteorier utvecklats däribland Kari Martinsens omsorgsteori där fokus ligger på att ta hand om de sjuka och svaga, med utgångspunkt för vad som är det bästa för just den personen (Kirkevold, 2009, s. 196-200). Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering / Marit Kirkevold ; översättning: Karin Larsson Wentz ; sakgranskning: Kerstin Hjelm-Karlsson Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel tidigare familjesituation (Kirkevold, 2002).

Kvinnor, sjuksköterskor och etik. Thales, Stockholm.(301s.)* ISBN 91-7235000-8 Tillkommer: vetenskapliga artiklar. * Sidantalet inom parentes anger bokens totala sidantal om delar av boken används.