Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers efter genomgången kurs kunna genomföra ett självständigt utrednings- 

506

KLIVA-utredningen: Samverkande krafter är vägen till stärkt Foto. Viktigt att veta om regleringen av yrket undersköterska Foto. Go. BBIC i teorin + 

hantera såväl kvantitativa som kvalitativa metoder, samt utifrån en given 745G51 HT19 Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 7.5 hp (Grundkurs) Obligatorisk litteratur Björk Alexander (2017)Mot en situerad standardisering inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift,24(3-4), 303-313. Edvardsson, Bo & Westerhäll Vahlne, Lotta(2017) På saklig grund. Utredningsarbete inom Socialtjänsten. Syftet med denna kurs var att deltagarna skulle hitta en ny motivat-ion och iver till en aktivare livsstil. Detta är viktigt eftersom motion har visat sig ha en positiv effekt på den MS-sjukas funktionsförmåga (Neuroliitto G, 2015).

Utredningsarbete kurs

  1. Vad ska vi gora nu
  2. Börja gymnasiet tips
  3. Paranoid personlighetsstörning medicinering
  4. Vad kostar leasing
  5. Mosaiska församlingen malmö
  6. 54 pound thrust trolling motor
  7. Var vart varje
  8. Mfs sida
  9. Charken

Examensarbetet skall ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller avancerat utredningsarbete. Innehållet i kursen utformas tillsammans med studenten när val av examensarbete har gjorts. Genomförande - samtalsmetoder vid socialt utredningsarbete. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs avslutade kurser i socialt arbete om 45 hp samt genomgångna kurser om 15 hp i socialt arbete. Dessutom krävs genomgångna kurser i förvaltningsrätt om minst 9 hp och socialrätt om minst 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. En kurs i administration är en perfekt investering för dig med många arbetsuppgifter på ditt bord.

Kursen hålls på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Förkunskaper och antagningsprinciper Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med förkunskaper i neuropsykologi och neuropsykologisk utredningsmetodik som motsvarar psykologutbildning. Denna kurs är den

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem?

Kursen är en grundläggande kurs i utredningsmetodik och vänder sig till dig som ska börja eller har arbetat en kortare tid med utredningar som ligger till grund för beslut eller fortsatt arbete. Du kan vara t.ex. utredare, projektledare, projektmedarbetare, chef, samordnare eller handläggare.

kurserna i statsvetenskap samt övriga kurser inom programmet tillämpas. Därutöver fungerar man som uppdragsgivare för en annan grupps utredningsarbete, vilket innebär uppföljning löpande under arbetets gång och i efterhand. Kursen behandlar det undersökande arbetets innebörd från ett metodologiskt perspektiv. Innehållet beskriver hur ett utredande arbete genomförs i praktiken och vilka faser som ett utredande arbete genomgår samt vad utredande arbete syftar till. Utredningsarbetets … Huvuddelen av kursern består i att genomföra ett utredningsarbete, t ex inom ramen för Sidan MFS-projekt: Afrika, Asien eller Latinamerika. Lärandemål. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna utföra ett självständigt utredningsarbete på vetenskaplig grund.

Utredningsarbete kurs

Kommunens arbetarskyddschef. Kurs 2, hösten 2012 till och med våren 2013. Languages Se Mathilda Wåhlanders profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Mathilda har angett 9 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Mathildas kontakter och hitta jobb på liknande företag. En kortare kurs eller en kurs på distans kan gå att kombinera med jobb, så att du inte behöver flytta eller söka studiemedel, säger Emma. Det finns olika sätt att ta reda på vad du vill läsa.
Landshypotek se

Utredningsarbete kurs

visa god kännedom om funktionsnedsättningar inbegripet neuropsykiatriska svårigheter 2.

Syfte. Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap om hur de grundläggande och gemensamma funktionerna i Raindance fungerar. samtalsmetoder vid socialt utredningsarbete.
Politisk kompass

coc intyg
lediga jobb attendo stockholm
dålig ventilation bostadsrätt
hillerstorp skolan
rensa cache crome

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom området informatik samt att ge kunskaper om planering, genomförande och presentation av ett utredningsarbete. Kursen består av tre delar omfattande en fördjupning av ett delområde inom informatikämnet, forskningsmetodik och vetenskapsteori med informatikinriktning samt ett uppsatsarbete om 15 högskolepoäng.

Motivera ditt svar. Ange några oskrivna regler som vi har i vårt samhälle och vilka sanktioner/bestraffningar som brott mot dessa regler kan leda till.

Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 högskolepoäng Studenten ska efter avslutad kurs visa kunskaper inom och förståelse för de rättsliga frågor som 

(Provkod: 0200) Obligatoriskt moment. Examination sker med utgångspunkt i den muntliga och skriftliga redovisningen av en promemoria. - Kursen ingår som valbar kurs i jurist- och det rättsvetenskapliga programmet. Kursen passar också dig som inte arbetat med neuropsykologiska utredningar på länge och vill uppdatera dina kunskaper.

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Praktiskt utredningsarbete. Under kursen går vi igenom diskrimineringslagen och aktuell praxis. sexuella trakasserier och de rättsliga krav som ställs på en arbetsgivares utrednings- och  Utredningsarbete inom socialtjänsten Kurs om att fastställa faderskap och föräldraskap | JP Infonet Elevhälsan - Kurs Räknesvårigheter i Stockholm. kurs något för dig! Kursen ger bland annat kunskaper om fotkomplikationer vid långvariga sjukdomstillstånd, prevention av fotkomplikationer och utrednings-  Fördjupningskurs i Dynamisk utrednings- och kartläggningsmetodik för specialpedagoger mfl (III) 27-28 november 2019 i Stockholm. Här anmäler du dig till  Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade idag, tillsammans med övriga partiledare i Alliansen, nya utredningsuppdrag med syfte att öka bostadsbyggandet. Användningsområden är många inom såväl psykoterapi, utredningsarbete och grupputveckling som handledning, utbildning och personlig utveckling.