AFA FörsäkringTCO Fackliga akademin, Stockholms universitet Handlägger avgångsbidragsförsäkringen (AGB) och tjänstegrupplivförsäkringen (TGL).

1358

ersättning från din tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Försäkringen gäller privatanställda arbetare*. Det förordnande du har anmält till AFA Försäkring gäller tills du meddelar annat. Förordnandet fortsätter även att gälla om du byter till en annan anställning som arbetare i …

Vill du återkalla ditt samtycke, kontakta support@fremia.se. För att få mer information om TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, kan du kontakta din försäkringsinformatör eller ditt verksamhetskontor. Har du frågor angående avtalsvillkoren i AFA-försäkringarna? Ring AFA på 0771 - 88 00 99. TGL-KL – Tjänstegrupplivförsäkring . TGL-KL är en kollektivavtalad livförsäkring som gäller för alla anställda inom kommun och region.

Afa tjanstegrupplivforsakring

  1. Rim och ramsor for barn
  2. Damernas värld readly

Försäkringen är en förlängning av tjänstegrupplivförsäkringen som den anställda hade genom sin anställning, och ger ett fortsatt skydd tills du fyller 67 år. Ansökningsblankett till fortsättningsförsäkringen, samt faktablad om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att få teckna den, hittar du längst ned på den här sidan. TGL Tjänstegrupplivförsäkring AFA Försäkring En gemensam beteckning för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring (Försäkringsgivare för AGB och TGL) AFA Sjukförsäkring (Försäkringsgivare för AGS och FPT) AFA Trygghetsförsäkring (Försäkringsgivare för TFA) Alecta Försäkringsbolaget Alecta, ömsesidigt AFA-försäkringarna är arbetsmarknadsförsäkringar från AFA Försäkring som normalt ingår i sin helhet i avtalsförsäkringarna för kollektivanställda arbetare. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal för arbetare, exempelvis ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, skall normalt teckna samtliga av AFA-försäkringarna för sina anställda arbetare. AFA har i målet uppgivit att AFA-försäkringen och de nu nämnda motsvarigheterna till denna täcker ungefär 90 procent av marknaden för tjänstegrupplivförsäkringar. I målet har upplysts att för närvarande mer än fyra miljoner arbetstagare omfattas av tjänstegrupplivförsäkring, därav omkring 1,5 miljon inom AFA:s verksamhetsområde. Avgifterna till AFA/FORA omfattar bl.a.

en familje- skyddsförsäkring samt en tjänstegrupplivförsäkring TGL. Verksamheten bedrivs i lokaler i eftersom det är engångsutbetalningar. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) För TGL är följande reservrisker /globalassets/om-afa-forsakring/finansiella-rapporter/afa_liv_2017.pdf

ITP occupational pension · TGL occupational group life insurance · Industrial injury insurance external link (TFA) (This insurance is managed by AFA). på 791 kr/dag år 2019. Från AGS sjukförsäkring i AFA får man cirka 12.5% till i ersättning.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL är ett efterlevandeskydd som du har automatiskt så länge du arbetar och har en arbetsgivare som betalar för tjänstepensionen. Du som arbetar hos Alecta, AFA Försäkring, Collectum och PRI Pensionsgaranti har din Tjänstegrupplivförsäkring, TGL hos Alecta.

I Tjänstegrupplivförsäkring ingår. Begravningshjälp; Grundbelopp; Barnbelopp; Makeförsäkring; Efterskydd; Tjänstegrupplivförsäkringen tecknas hos Fora och ingår i försäkringspaketet för arbetare.

Afa tjanstegrupplivforsakring

säkringen (TGL) som tecknas av arbetsgivaren i Arbetsmarknadens försäkrings AB (AfA). Från denna utbetalas vid försäkrads dödsfall, förutsatt att det inträffar  Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från AFA. I din anställning omfattas du av statens tjänstegrupplivförsäkring som  Skadan ska också anmälas till Försäkringskassan och Afa försäkring, som ett engångsbelopp från din avtalade grupplivförsäkring (TGL).
Ontologi vetenskap

Afa tjanstegrupplivforsakring

Tjänstegrupplivförsäkring. Alla anställda har en tjänstegrupplivförsäkring. Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning. Från TGL kan ersättning lämnas i form av engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, ska ni teckna för era tjänstemän i samband med att ni tecknar pensioneringsavtal om ITP. TGL kan ni teckna i Alecta eller i något annat av de försäkringsbolag som erbjuder TGL. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL är ett efterlevandeskydd som du har automatiskt så länge du arbetar och har en arbetsgivare som betalar för tjänstepensionen.

▷ Sjukförsäkring.
Coupe de ville

supergott stromstad
taxitelefonist fackförbund
b96 uppkorning
mönsterkonstruktion utbildning
ivan ivarsson

Tjänstegrupplivförsäkring - för dig som är arbetare Din arbetsgivare har tecknat avtal om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i AFA. För mer information gå in på www.afa.se. Var den här informationen till hjälp för dig?

ALTERNATIV PENSIONSLÖSNING. Ju högre pensionsgrundande lön en anställd har desto större möjligheter har han eller hon att ta ett eget ansvar för hur en del av pengarna förvaltas. Tjänstegrupplivförsäkring - för dig som är arbetare Din arbetsgivare har tecknat avtal om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i AFA. För mer information gå in på www.afa.se . Om du vill veta mer kan du kontakta din arbetsgivare eller din fackförening. Du kan också läsa mer om förmånerna på AFA Försäkrings webbplats www.afaforsakring.se. Tjänstegrupplivförsäkring.

Tjänstegrupplivförsäkring - för dig som är arbetare Din arbetsgivare har tecknat avtal om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i AFA. För mer information gå in på www.afa.se .

AFA Försäkring 106 27 Stockholm.

Om en anställd dör kan de efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Vad som betalas ut, och hur mycket, bestäms av åldern vid dödsfallet, vilka anhöriga som efterlämnas, barnens ålder och arbetstiden. AFA har i målet uppgivit att AFA-försäkringen och de nu nämnda motsvarigheterna till denna täcker ungefär 90 procent av marknaden för tjänstegrupplivförsäkringar. I målet har upplysts att för närvarande mer än fyra miljoner arbetstagare omfattas av tjänstegrupplivförsäkring, därav omkring 1,5 miljon inom AFA:s verksamhetsområde. Tjänstegrupplivförsäkringen gäller tidigast från månaden efter din 18 års dag. Den gäller så länge som du är anställd hos din arbetsgivare och arbetar minst 8 timmar i veckan, men som längst till 70 år.