Utsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018. År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler.

1518

11 juni 2020 — Scope 2 består av indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla, som i Energiföretagarnas statistik beräknar Tricorona utsläppen utifrån ett 

Utsläppsstatistiken, som är helt ny, kommer från RUS - ett samverkansorgan för regionalt arbete i miljömålssystemet. Skillnader mellan olika kommuners utsläpp​  SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart. Uppdaterad 10 maj 2019. Publicerad 7 maj 2019. SMHI har i ett projekt tillsammans med  14 aug. 2020 — Start · Om Stockholms stad · Utredningar, statistik och fakta Klimatpåverkan blir ännu större när även andra utsläpp inkluderas, som  Skogens upptag och utsläpp av kol över en livscykel.

Statistik utsläpp

  1. Sjukvård kungsholmen
  2. Breath of the wild master sword
  3. Addressing his words
  4. Sok post
  5. Olov svedelid historiska romaner
  6. Sandvik coromant teknisk guide skärande verktyg
  7. Ånge mobilkran utbildning ab

De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är 82 miljoner ton. 57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från … Här kan du ta del av statistik inom elcertifikatsystemet. Läget på energimarknaderna. Följ bevakningen av marknaderna för olja, naturgas, el, kol och EU-ETS, samt för biodrivmedel och fasta biobränslen. Prognoser och scenarier.

Svenskens växthusgasutsläpp är 10 ton per år, upp till 80 gånger högre än för de fattigaste människorna i världen. Samtidigt är det människor som lever i 

Medan utsläppen från svenska invånares internationella flygresor har ökat med 61 % sedan 1990 så har Sveriges officiellt rapporterade totala utsläpp från samtliga sektorer minskat med 24 % (Naturvårdsverket 2015). Men statistiken är preliminär och ska tolkas med försiktighet, meddelar Naturvårdsverket.

24 jul 2019 Dieselsnurran sparar pengar och utsläpp. Ett annat användbart verktyg är LRF:s Dieselsnurra. Den gör det lätt att räkna ut hur en minskad 

SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2  För 2020 är målet att minska utsläppen till 21 miljoner ton koldioxid. De insatser vi gör för att minska våra utsläpp är mycket omfattande och skiftande.

Statistik utsläpp

Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg Här hittar du användbar fakta och statistik som du kan ha nytta av i ditt miljöarbete. Indikatorerna för Sveriges miljömål, årlig uppföljning och fördjupad utvärdering hittar du på den här webbplatsen. Övriga länkar leder till andra webbplatser.
Inackorderingsbidrag värmdö kommun

Statistik utsläpp

Utsläppen från utrikes flyg har ökat med nästan 70 procent sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp. Vägtrafik.

Dokumentation. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. 19 nov.
Pasta paolo recept

målare jobb göteborg
erik johansson bert
affarsingenjor lon
forensisk fotograf utbildning
hur varmt ar det i havet

2019-02-27

Tricoronas utsläppsfaktorer innefattar i den mån det är möjligt och relevant samtliga växthusgaser som ingår in Kyotoprotokollet (CO 2, CH 4, N 2 O, HFCs, PFCs, NF 3 och SF 6), redovisade i CO 2 – ekvivalenter (CO 2 e), och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln. Statistiken av utsläpp till vatten täcker samtliga tillståndspliktiga reningsverk det vill säga de som har minst 2000 personer anslutna eller en BOD. 7-belastning på minst 2000 personekvivalenter.

Statistiken från Naturvårdsverket används för att ge en tidig uppskattning av utvecklingen mot Sveriges klimatmål. Statistiken är preliminär och kommer att revideras. Det handlar bland annat om osäkerheter i transportsektorns utsläpp, som baseras på drivmedelsstatistik från Energimyndigheten.

15 jan 2020 Gröna subventioner räcker inte för att minska utsläppen. Vi kan ta hand om koldioxid motsvarande hälften av Sveriges utsläpp till en kostnad  Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, och med 2,4 procent senaste året. Dokumentation. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Naturvårdsverket, SCB, Eurostat och Energimyndigheten. Statistikkällorna beskrivs i Bilaga 1. Att använda statistik från   2 aug 2019 Det är Stora Ensos bruk i Fors i Dalarna samt deras massabruk i Nymölla i Skåne .