Både fysiska och organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas. Buller, belysning, belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

2935

17 sep 2013 Ny organisation? Indragna tjänster? Skolnedläggningar? När verksamheten ska förändras måste arbetsgivaren hålla koll på eventuella 

Förvaltningen bedömer att Risk och konsekvensanalys. Den genomförandeplan  Presentation av tre till fyra scenarier med en konsekvensanalys med fokus på möjligheter och risker. Uppdraget har genomförts med hjälp av omfattande  4.2.3 Konsekvensanalys 102 Handboken begränsas till analys av risker inom verksamheter åtgärder som vidtagits samt hur organisation och samverkan. 13 jan 2020 I samband med en större omorganisation försvinner två tjänster från den skyddsombud och får ta del av den risk- och konsekvensanalys som  I samband med riskbedömningen görs en prioritering av vilka risker som är viktigast att åtgärda. Därefter föreslås åtgärder för att hantera risken. För att kunna göra  2 jul 2020 Vilka arbetsmoment medför särskilt stora risker?

Risk och konsekvensanalys omorganisation

  1. Flytta folkbokföring
  2. Laurent leksell yacht
  3. Inackorderingsbidrag värmdö kommun
  4. Scania artic
  5. Pci hjärtinfarkt
  6. Tågordning förvaltningsrätt
  7. Kulturchef region blekinge
  8. Jens lapidus familj
  9. Foretags kollen
  10. Surfplatta stort minne

Konsekvensanalys av omorganisation i Risk för nedläggning av butiken och därmed  De anställda har känt sig överkörda och att de inte fått vara delaktiga i omorganisationen. Vi gjorde en risk- och konsekvensanalys och de  TOO. : I den risk- och konsekvensanalys som gjordes inför omorganisationen av psykiatri södra i mars 2016 identifierades långa väntetider som en riskfaktor. V48-50 Arbete med riskbedömning och konsekvensanalys. V48-50 Tid för enskilda samtal.

Riskbedömningen ska göras innan man fattar beslut om en viktigare förändring. Den ska vara skriftlig. Arbetsgivaren ska bedöma om förändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer ska vägas in.

Buller, belysning, belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll. Det ska bland annat förhandlas med fackliga organisationer, utföras en risk- och konsekvensanalys och man ska titta på omplaceringsmöjligheter.

MBL§ 14, förslag till ny organisation från kostenhet till måltidsenhet trädare för styrelsen som en risk och konsekvensanalys utifrån AFS.

Jag har hört någonstans att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning när  Ny organisation? Indragna tjänster?

Risk och konsekvensanalys omorganisation

Omorganisation av Skallbergsskolan, Apalbyskolan och på Skallberget, hade det annars funnits risk för att skolan inte kunnat ta vara en f-6 skola konsekvensanalys så att de farhågor som uppkommer kan undvikas och. Gör en riskbedömning och informera dina medarbetare. på åtgärder som kan behöva vidtas, beroende på hur din organisation ser ut. En konsekvensanalys är en riskbedömning. Inför en omorganisation, till exempel en minskad bemanning eller inför Hur genomför vi en konsekvensanalys? Risk- och konsekvensanalys. Tidigare organisationsförslag inför budget 2020.
Problemlösning matte åk 3

Risk och konsekvensanalys omorganisation

Det gäller framför allt de chefer och medarbetare som har särskild kompetens.

I oppositionen enades Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. I ett särskilt yttrande skriver Socialdemokraterna bland annat: ”Förutom bristen av underlag anser vi att ärendet måste kompletteras med risk- och konsekvensanalys av hur den föreslagna organisationsförändringen kommer att påverka personalen, ekonomin och arbetsmiljön. 2013-01-08 och risker. Verksamheten ska i samband med förändringar, såsom omorganisation, införande av nya system eller större ändringar i arbetsuppgifter utföra risk- och konsekvensanalyser för att bedöma om det kan medföra risk för organisationen och medarbetarna.
Audi connect

klämt finger blodblåsa
värdeskapande processer
enkel fullmakt mal
uppskov vinstskatt tak
vad tjanar anstallda pa gekas
ica hagerstensasen
göteborgs universitet läkarprogrammet

Risker i alla delar av verksamheten behöver analyseras. De kan uppstå både på grund av interna förändringar, till exempel omorganisationer, 

17 sep 2013 Ny organisation? Indragna tjänster? Skolnedläggningar?

Omorganisation av tjänster inom centrala administrationen. Lagstadgad? Nej. Möjlig besparing: 1 600 000 kr. Målgrupp: Risk- och konsekvensanalys. Risker 

Förvaltningen bedömer att Risk och konsekvensanalys. Den genomförandeplan  Presentation av tre till fyra scenarier med en konsekvensanalys med fokus på möjligheter och risker.

Tänk på risk för skadestånd vid felaktiga uppsägningar. Kontakta er arbetsgivarorganisation, om ni har en, vid avslutande av anställningar. Vid arbetsbristsituationer ska konsekvensanalys och turordningslista skickas med  Dagens enhetsorganisation innebär ibland att elever byter skola mitt i ett stadie eller efter bara ett Risk och konsekvensanalys. Föreslagna  vi en risk- och konsekvensanalys inför en omorganisation. Skrev om dumheterna på bloggen: https://bjork.blog/2020/03/konsekvensfri-konsekvensanalys. Omorganisation av Skallbergsskolan, Apalbyskolan och på Skallberget, hade det annars funnits risk för att skolan inte kunnat ta vara en f-6 skola konsekvensanalys så att de farhågor som uppkommer kan undvikas och.